Free

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Bazele limbajului de programare C++

Bazele limbajului de programare C++ - învață ce este și la ce se folosește limbajul C++

Competenţe generale
• implementarea algoritmilor într-un limbaj de programare
• aplicarea algoritmilor fundamentali în prelucrarea datelor

Competenţe specifice
• transcrierea algoritmilor din limbaj pseudocod în limbaj de programare
• elaborarea unui algoritm de rezolvare a unor probleme din aria curriculară a specialităţii
• alegerea unui algoritm eficient de rezolvare a unei probleme